Quá trình thủy tinh thể bị đục diễn ra như thế nào?

Ngày đăng: 27 Tháng Mười, 2016
Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: Đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàngQuá trình thủy tinh thể bị đục diễn ra như thế nào?
trungmy@adm Nhân viên hỏi 8 năm trước

Quá trình đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi diễn ra như thế nào, thưa chuyên gia?