Trước khi phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo nên làm gì?

Ngày đăng: 27 Tháng Mười, 2016
Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: Đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàngTrước khi phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo nên làm gì?
trungmy@adm Nhân viên hỏi 8 năm trước

Xin chuyên gia cho biết trước khi phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo, tôi phải làm gì để phẫu thuật thành công?