Phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo có hiệu quả?

Ngày đăng: 27 Tháng Mười, 2016
Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: Đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàngPhẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo có hiệu quả?
trungmy@adm Nhân viên hỏi 7 năm trước

Tôi bị đục thủy tinh thể mắt trái và bác sĩ chỉ định phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo. Xin hỏi phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo có hiệu quả hay không?