Có mấy loại phẫu thuật đục thủy tinh thể?

Ngày đăng: 27 Tháng Mười, 2016
Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: Đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàngCó mấy loại phẫu thuật đục thủy tinh thể?
trungmy@adm Nhân viên hỏi 8 năm trước

Xin hỏi có mấy phương pháp phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo, thưa chuyên gia?