Cách làm tăng huyết áp hiệu quả

Ngày đăng: 27 Tháng Mười, 2016
trungmy@adm Nhân viên hỏi 8 năm trước

Tôi thường xuyên bị tụt huyết áp, nhất là vào buổi sáng mỗi khi đứng dậy. Tôi nên làm gì để làm tăng huyết áp tạm thời ngay lúc ấy và điều trị lâu dài ra sao?