Tăng tiết mồ hôi do di truyền hay sinh thiếu tháng?

Ngày đăng: 27 Tháng Mười, 2016
Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: Mồ hôi nhiềuTăng tiết mồ hôi do di truyền hay sinh thiếu tháng?
trungmy@adm Nhân viên hỏi 8 năm trước

Tôi rất hay bị ra mồ hôi nhiều ở lòng bàn tay, nghe mẹ tôi nói là do sinh thiếu tháng nên tôi bị như vậy. Nhưng mẹ tôi cũng bị ra mồ hôi nhiều giống như tôi, có lẽ nào bệnh mồ hôi là do di truyền không? Tôi nên điều trị nó như thế nào?