Sau cắt hạch giao cảm mồ hôi có khỏi hoàn toàn?

Ngày đăng: 27 Tháng Mười, 2016
Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: Mồ hôi nhiềuSau cắt hạch giao cảm mồ hôi có khỏi hoàn toàn?
trungmy@adm Nhân viên hỏi 7 năm trước

Tôi ở Quảng Nam, muốn cắt hạch thần kinh giao cảm thì nên đến bệnh viện nào để được hưởng bảo hiểm. Sau khi cắt bệnh tôi có khỏi hoàn toàn không? Tôi xin cảm ơn!