Co giật khi khóc nhiều có phải là biểu hiện của bệnh động kinh?

Ngày đăng: 27 Tháng Mười, 2016
Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: Bệnh động kinhCo giật khi khóc nhiều có phải là biểu hiện của bệnh động kinh?
trungmy@adm Nhân viên hỏi 8 năm trước

Hiện con tôi đang được 26 tháng tuổi. Cháu dù không sốt cao nhưng khi khóc nhiều là bị co giật. Xin hỏi như vậy có phải là biểu hiện của bệnh động kinh không?