Ban Cố Vấn

Chuyên gia tâm lý, Ths. Nguyễn Minh Hòa

Ngày đăng: 19 Tháng Ba, 2020
5/5 - (1 bình chọn)

Thông tin chung:

– Họ và tên: Nguyễn Minh Hòa

– Học hàm: Thạc sĩ Tâm lý học

– Tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Xã Hội và Nhân Văn – ĐHQG Hà Nội, chuyên ngành Tâm lý học

Quá trình học tập và công tác:

– Năm 2004 – 2007: Hoạt động nghiên cứu tại trung tâm Hỗ trợ và Phát triển tâm lý (CACP), Đại học khoa học Xã Hội và Nhân Văn – ĐHQG Hà Nội

– Năm 2010: Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học, Đại học Xã Hội và Nhân Văn – ĐHQG Hà Nội.

– Năm 2015: Thành viên Hội Khoa học tâm lý giáo dục.

– Năm 2017: Thành viên hội tâm lý gia đình Việt Nam.

– Năm 2019: Thành viên hội khoa học tâm lý trị liệu Việt Nam.

Chức vụ đảm nhiểm:

– Giám đốc trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Tâm lý – Giáo dục An Phúc Thành thuộc bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam

Viết bình luận