Làm thế nào để phát hiện bệnh đục thủy tinh thể?

Ngày đăng: 27 Tháng Mười, 2016
Danh sách câu hỏiDanh mục đơn: Đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàngLàm thế nào để phát hiện bệnh đục thủy tinh thể?
trungmy@adm Nhân viên hỏi 8 năm trước

Ngoài các dấu hiệu như nhìn mờ, nhìn nhòe, nhìn đôi, làm thế nào để chúng ta có thể phát hiện mình bị đục thủy tinh thể, thưa chuyên gia?